Ulike koblingsplater til NOVUS POS system

Ulike koblingsplater til kortleser (oppgi modell). og andre små maskiner.